Revisor på konsultuppdrag i Malmö

Om ditt företag eller din arbetsgivare står inför en ny prövning kan du vara intresserad av att anlita en revisor på konsultuppdrag. Utöver deras regelbundna uppdrag som bokföring och liknande, tar sig revisorer ofta an kortare uppdrag som i regel är projektbaserade. När du letar efter en revisor på konsultbasis är det naturligtvis viktigt att du väljer rätt.

Anlitar du en revisor på konsultuppdrag i Malmö kan du få stor hjälp

Lyssna på tidigare klienter och välj rätt revisor

Innan du bestämmer dig för vilken revisor på konsultuppdrag i Malmö du ska anlita, bör du göra en del efterforskningar. Naturligtvis bör du börja med att se till att revisorn i fråga är auktoriserad. Om det är en för dig helt okänd person kan det vara värt att kontrollera dennes påstådda meriter. Kontakta revisorsnämnden för information om auktoriseringen.

I nästa steg bör du be revisorn om referenser. Genom att lyssna på vad tidigare klienter har sagt om revisorn får du en bra uppfattning om dennes kompetensnivå och seriositet. Försök även hitta tidigare klienter som revisorn inte själv ger dig som referenser. En sökning på internet kan ofta resultera i intressant information.

Låt den samlade bilden avgöra ditt val

Du bör dock inte lita alltför mycket på enskilda omdömen, vare sig de kommer från revisorns egna referenser eller andra klienter. Att en klient varit mycket nöjd eller missnöjd, behöver inte säga särskilt mycket om hur bra eller dålig revisorn är. Försök att samla så många omdömen som möjligt. På så sätt kan du få en sammansatt och mer rättvisande bild av revisorns verksamhet.

Rätt revisor kan bli en stor tillgång

En revisor kan hjälpa ett företag med så mycket mer än bara bokslut och redovisningar. När du vill anlita en revisor på konsultuppdrag bör du börja med att kontrollera om denne verkligen är auktoriserad. Revisorsnämnden kan också hjälpa dig att få reda på om några formella klagomål lämnats in avseende den revisor som du överväger. Försök också att ta del av så många omdömen som möjligt från tidigare klienter, för att skaffa dig en samlad bild av revisorns kompetens och seriositet. På så sätt kan du se till att göra rätt val och få en revisor som är en verklig tillgång.